شبکه دی

آوت لوک 2007


- برنامه Outlook 2007 را اجرا کنید
1- بر روي Tools كليك نماييد.
2- مطابق شكل زير بر روي Account Settings كليك نماييد.

گزينه New را انتخاب نماييد

Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP را انتخاب نماييد.
براي ورود به مرحله بعد Next را انتخاب نماييد.

Manualy configure server settings or additional server types را انتخاب نماييد.
براي ورود به مرحله بعد Next را انتخاب نماييد.

Internet E-mail را انتخاب نماييد.

1- نام وارد شده در اين بخش هنگام دريافت ايميل براي گيرنده نمايش داده ميشود.
2- آدرس ايميلي كه قصد استفاده از آن را داريد به طور كامل وارد نماييد.
3- نوع اكانت را POP3 انتخاب نمايي
4-آدرس سرويس دهده ايميل را وارد نمايد به طور معمول به اين شكل:
mail.domain.com
5- آدرس سرويس دهنده SMTP را وارد نماييد به طور معمول به اين شكل:
mail.domain.com
6- نام كاربري شما آدرس ايميل به صورت كامل است و در اين بخش بايد وارد كنيد
7- رمز ورود به ايميل را با دقت در حروف كوچك يا بزرگ و وارد نماييد
انتخاب گزينه Remember Password باعث ذخيره دائم رمز تا زمان تغيير مجدد مي شود.

8- بعد از تكميل اطلاعات گزينه More Settings را انتخاب نماييد.

با انتخاب More Settings پنجره جديدي بار مي شود.

گزينه My outgoing server (SMTP) requires authentication را انتخاب كنيد.

1- از بخش بالاي صفحه Advanced را انتخاب نماييد
2- عدد مقابل گزينه Incoming Server POP3 را 110 قرار دهيد
3- عدد مربوط به گزينه Ourgoing server SMTP را 587 قرار دهيد.
4- OK

در صورت نياز به استفاده از SSL تنظيمات زير را استفاده نماييد. لازم به ذكر است امكان استفاده از اين سرويس بايد از سرويس دهنده فراهم شده باشد.

1- از بخش بالاي صفحه Advanced را انتخاب نماييد
2- This server require an encrypted connection SSL را انتخاب نماييد
3- عدد مقابل گزينه Incoming Server POP3 را 995 قرار دهيد
4- عدد مربوط به گزينه Ourgoing server SMTP را 465 قرار دهيد.
5- نوع كدينگ را SSL انتخاب نماييد

6- OK

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 4 دی 1396 14:48:58
خانه | خدمات | تماس با ما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شبکه دی محفوظ است.
© 2021 All Right Reserved DAY Telecom Group